TMyyldyzlar
Aýdymlar
Ayrylman senden Mahym Bagshy
Mynasyp dalmi Ekiz Ekizow
Yada sen yada men Mahri Pirkuliyewa
Yatladym seni Azat Kuwwat Donmezowlar
Habibi Bahar Hojayewa
Mana yar bol Bahar Hojayewa
Hayran eyledi Bahar Hojayewa
Goumi Bahar Hojayewa
Tans edeli Bahar Hojayewa
Shuny belle Bahar Hojayewa
Sen oglan Bahar Hojayewa
Sen nirede Bahar Hojayewa
Duet Bahar Hojayewa ft Eldar Ahmedowa
Merdemim Bahar Hojayewa
Salamat Bahar Hojayewa
Yureksiz Hajy Yazmammedow
Alavlar yaly Serdar Agaly ft Lacyn Mammedova
Hayran sana Hemra Rejepow
Yokla yok Firyuza
Habaryn barmy Eldar Ahmedow